اطلاعات پنوماتیک

پنوماتیک چیست ؟

پنوماتیک یکی از انواع انرژی است که هم اکنون در صنایع مختلف مورد استفاده گسترده قرار می گیرد و می توان گفت امروزه تعداد کمی از کارخانه ها یا مراکز صنعتی وجود دارد که از پنوماتیک استفاده نمی کنند و در قرن حاضر یکی از انواع اثبات شده انرژی است و انسان با اعتماد به آن راه صنعت را تا به امروز طی کرده است. پنیوما در لغت یونانی به معنای تنفس باد و پنوماتیک علمی است که در مورد حرکات و وقایع هوایی صحبت می کند ، امروزه پنوماتیک در بین صنعتگران به عنوان یک انرژی بسیار تمیز ، با ریسک پایین و ارزان شناخته می شود و بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

تفاوت سیستم هیدرولیک و پنوماتیک :

پنوماتیک یکی از انواع انرژی است که هم اکنون در صنایع مختلف مورد استفاده گسترده قرار می گیرد و می توان گفت امروزه تعداد کمی از کارخانه ها یا مراکز صنعتی وجود دارد که از پنوماتیک استفاده نمی کنند و در قرن حاضر یکی از انواع اثبات شده انرژی است و انسان با اعتماد به آن راه صنعت را تا به امروز طی کرده است. پنیوما در لغت یونانی به معنای تنفس باد و پنوماتیک علمی است که در مورد حرکات و وقایع هوایی صحبت می کند ، امروزه پنوماتیک در بین صنعتگران به عنوان یک انرژی بسیار تمیز ، با ریسک پایین و ارزان شناخته می شود و بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایای سیستم پنوماتیک :

عامل اصلی عملکرد سیستم پنوماتیک هوا است و هوا در همه جای کره زمین وجود دارد .
خلوص و پاکی پنوماتیک در مقایسه با هیدرولیک به دلیل استفاده از گاز و هوا در پنوماتیک بیشتر است. (در صنایعی مانند داروسازی و محصولات غذایی که نیاز به پاکیزگی و تمیزی فراوانی دارند ، از پنوماتیک بیشتر استفاده می شود .
حساسیت کم به تغییرات دما .
راحتی در کنترل سرعت نیرو و تغییر جهت که به کمک شیر برقی پنوماتیک انجام میشود (این مولفه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .
امنیت بالای سیستم پنوماتیک به دلیل غیر قابل اشتعال بودن این سیستم و نبود جرقه .
سرعت در حال اجرا بالاتر از سیستم هیدرولیک .
ارزان بودن قطعات و اتصالات پنوماتیک

اطلاعات پنوماتیک پنوال

Parts and material

Pneumatic Actuator

Operating Conditions

Pneumatic Actuator